PROGRAMA

1. Disseny de viabilitat 2. Validació de l'aliança 3. Execució accelerada de l'aliança

El programa comença en maig i finalitza en novembre.

Només participen 10 projectes de creixement d’alt impacte. Un total de 20 empreses: 10 Start-ups amb 10 empreses, que compleixin els requisits demanats.

Programa bonificat amb més del 50% del cost, gràcies a la part subvencionada per ACCIÓ i els nostres sponsors.

Per part de les start-ups, no es necesari una aportació de capital social.

Aconsegueix aquesta aliança d’alt impacte.

Fase 1

Establiment de l’aliança estratègica Empresa – Startup

Objectiu: Exploració de les oportunitats de negoci i sinergies.

Conceptes: Anàlisi, model de negoci, aliances alt impacte, processos i validació en les aliances.

Output: Identificar los pains de les corporate targets. Definir el model de negoci per a l’aliança. Definir el millor tipus de l’aliança. Definir el full de ruta asolible Start-up corporate.

Fase 2

Validació de l’aliança amb el mercat real

Objectius: Elaboració del marc contractural i de la seva governança.

Concepte: Validació, marc contractural.

Output: Approach al corporate, marc de col·laboració i formalització de l’aliança.

Fase 3

Implementar l’aliança i accelerar el projecte en comú

Finalitat: Execució pilot d’alt impacte amb els resultats tangibles de la col·laboració de l’Start-up amb la corporate.

Output: Col·laboració exitosa, amb resultats mesurables al finalitzar el programa.

Eines que ens ofereix el programa a les empreses beneficiàries:

Mentoring

Facilitadors

Coordinadors de programa

Inversors

Metodología probada!